Naše služby

Revize plynových zařízení

 • Průmyslové plynovody
 • Domovní plynovody
 • NTL a STL venkovní plynovody (ocel, PE)
 • Regulační stanice plynu
 • Plynové kotelny
 • Plynové spotřebiče (bez omezení)

Zhotovení technické dokumentace

 • Revizní knihy průmyslových plynovodů
 • Revizní knihy plynových spotřebičů
 • Místní provozní řád

Školení a zkoušky

 • Školení a zkoušky topičů plynových kotelen
 • Školení a zkoušky obsluhy plynových zařízení
 • Školení a zkoušky obsluhy tlakových nádob